Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze

Ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór

Tel/fax: 74 8450367

Dodatkowo uruchomiony został telefon zaufania ośrodka:

519 765 746

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 – 15:00, wtorek: 7:00 – 15:30, piątek 7:00- 14:30

Pracownicy socjalni przyjmują do godziny 18:00
Codziennie pełnione są dyżury przez pracowników socjalnych od godziny 7:00 do 18:00


Jak do nas trafić?