Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista firm i instytucji, które uczestniczą w programie dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa pracy i polityki społecznej.- https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Do listy ciągle dopisywane są nowe podmioty.Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

W gminie Czarny Bór obsługą wniosków o wydawanie Kart zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Do pobrania:

Wniosek na otrzymanie karty (edytowalny format Word *.DOC)