Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, pragnie podziękować  Pani Barbarze Saciut-Drozdowskiej, za podarowanie odzieży, która zostanie rozdysponowana wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej miejscowości.