Dnia 14 grudnia 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbyły się warsztaty ekonomiczne. Dzięki warsztatom można było się dowiedzieć jak prawidłowo i ekonomicznie gospodarować budżetem domowym. Warsztaty wzbogaciły uczestników o nową wiedzę i umiejętności. Największą zaletą warsztatów była integracja i chęć dzielenia się pomysłami i doświadczeniem.