Z DNIEM 1 SIERPNIA 2019R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNYM BORZE ROZPOCZYNA REALIZACJE PROJEKTU: „AKTYWNY CZARNY BÓR”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Realizacja projektu będzie miała na celu przywrócenie jego uczestnikom (10osób) korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Uczestnikami projektu będą os..bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w PUP), w tym osoby niepełnosprawne ,korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej. Z zakwalifikowanymi do Projektu osobami podpisany zostanie kontrakt socjalny, a na jego podstawie uczestnicy projektu zostaną objęci instrumentami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym oraz edukacyjnym.
Planujemy w okresie trwania projektu ( 08.2019 – 09.2020) zrealizować następujące zadania, w ramach których uczestnicy projektu będą mogli korzystać z kompleksowego wsparcia:

- doradztwo prawne i psychologiczne

- kompleksowa praca socjalna w ramach której zapewniona zostanie wypłata zasiłków w ramach wkładu własnego do projektu.

- wsparcie coacha

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- wsparcie brokera edukacyjnego

- kursy i szkolenia zawodowe

Ponadto mając na uwadze fakt, że częstą bariera w rozwoju kompetencji, jest konieczność sprawowania opieki nad dziećmi, uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dofinansowania dla opiekunki/opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad ich dziećmi w godzinach zaangażowania uczestników w kursy i szkolenia zawodowe.
Kliknij, aby wejść

Licznik gości

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś279
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2560
mod_vvisit_counterW tamtym2838
mod_vvisit_counterW tym miesiącu7554
mod_vvisit_counterW poprzednim7909
mod_vvisit_counterRazem138797